FysEtt Rehab- & Träningscenter är befriad från ansvar i händelse av naturkatastrof, krig, myndighetsbeslut samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, som inte skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna köp eller förbindelser från vår sida (tex vår möjlighet att fullfölja vår gruppträning).

Om FysEtt måste stänga på grund av en händelse utanför vår kontroll eller med hänsyn till kundernas säkerhet, har du inte rätt att kräva återbetalning av träningskort eller kräva annan ersättning av FysEtt.