Artrosskola är en utbildning för patienter och bygger på aktuell forskning. Den är framtagen i enlighet med socialstyrelsens nationella riktlinjer för artros.

Du får information om vad artros innebär och sedan träna i 8 veckors tid tillsammans med din fysioterapeut.

Tre månader efter första besöket följs resultaten från artrosskolan upp med ett besök där du får fylla i ett frågeformulär. Tillsammans med fysioterapeuten lägger du upp en strategi för hur du ska hantera dina artrosbesvär på egen hand och fortsätta vara fysiskt aktiv.

OBS! Gäller endast knä- och höftartros

För anmälan till artrosskola ring vår reception, 011-18 20 01

Välkomna!

Marcus Lindström, Leg Fysioterapeut