I artrosskolan får du lära dig mer om artros och hur du kan behandla den. Metoderna som artrosskolorna tillämpar bygger på aktuell forskning och är framtagen i enlighet med socialstyrelsens nationella riktlinjer för artros. Ju tidigare i sjukdomsförloppet du går artrosskola, desto bättre effekt har den.

Artrosskola är en utbildning för patienter. Den leds av en fysioterapeut (sjukgymnast) med specialkompetens och stor kunskap om artros. Du får information om vad artros är och hur den kan behandlas. Du får också tips om hur du kan hantera din artros och hjälp att sätta ihop ett eget träningsprogram. Att träna är ofta det bästa sättet att lindra artros.

Du blir först bedömd av fysioterapeut. Sedan består artrosskolan av två teoritillfällen med information om vad artros är, möjliga riskfaktorer, vilka behandlingar som finns samt tips om hur du själv kan hantera din sjukdom.

Sedan erbjuds du ett eget träningsprogram samt möjligheten att träna tillsammans med andra under handledning av en fysioterapeut. Träningen är frivillig men målet är att så många som möjligt ska vilja lära sig mer om hur man kan lindra sin artros genom att träna rätt. Tre månader efter första besöket följs resultaten efter artrosskolan upp. Tillsammans med fysioterapeuten lägger du upp en strategi för hur du ska hantera dina artrosbesvär på egen hand och fortsätta vara fysiskt aktiv. Efter tolv månader får du ett uppföljande frågeformulär.

Om du har så mycket besvär i en led att du behöver kontakta vården kan du gå direkt till en fysioterapeut, det krävs alltså ingen remiss från läkare.

OBS! Gäller endast knä- och höftartros

För anmälan till artrosskola ring vår reception, 011-18 20 01

Välkomna!

Marcus Lindström, Leg Fysioterapeut
Lina Larsson, Leg Fysioterapeut
Amanda Lilljebjörn Yngve, Leg. Fysioterapeut